om hanne vind styles

hanne vind har i sit arbejde som interiørstylist gennem 16 år skabt koncepter til en lang liste af både kommercielle kunder og redaktionelle medier.

 

hanne er drevet af nysgerrighed. en nysgerrighed over for måder at bruge miljøer, møbler, teksturer og objekter på. en nysgerrighed efter at afprøve nye sam­menhænge og koble ting på nye måder. hanne inspire­res af farver, former, teksturer, mønstre og nogle gange uterlige og umiddelbart mærkelige objekter. humor og den originale idé er omdrejningspunkter for hendes arbejde, der som oftest er funderet i tanker om at skabe et univers, der udvikler den enkelte kundes brand og forretning.


hanne mener hverdagen er undervurderet og elsker at bringe det, vi alle tager for givet og måske slet ikke ser længere, sammen i nye konstellationer. mennesker, samvær, fællesskab og levet liv er hannes idealer, for selv­om rammerne er sat af high end design bliver de golde uden vedkommende indhold og nærvær.